Hallo wereld!

John_Waller_in_pillory Wikimedia Commons

Welkom bij De Dagelijkse Schandpaal.

Zoals je al aan de naam zou kunnen zien is deze website bedoeld als schandpaal voor onverlaten uit politiek, bedrijfsleven, ambtenarij en indien dat ooit eens voor mocht komen zetten we er ook de gewone burger, een blogger of reaguurder op, die nergens anders terecht kan om geschandpaald te worden.

Dus, blijf kijken en mail even als je denkt dat jij een van die schandpaalkandidaten bent.

Misschien sta jij er dan morgen wel op!